Young Dragons vs Banik Sokolov 14.10.2016

_K528761
EHC Mitterteich