Young Dragons vs Banik Sokolov 14.10.2016

_K528738
EHC Mitterteich